Еднодневен пакет во Старата Тонина Куќа, Добриниште - Р. Бугарија