Политика за приватност

Политика за приватност
Добредојдовте во Vipponuda.com. Ние веруваме дека заслужувате должно почитување, кога станува збор за безбедноста и користење на лични информации, па затоа ние ви ја презентираме  нашата политика за приватност, дефинирана што е можно појасно подолу. Нашата политика за безбедност се применува за сите сегашни и поранешни клиенти и може да се менува во различните периоди на време. Го задржуваме правото да ја актуализираме и менуваме оваа политика во секое време, со или без претходна најава.
Вашата согласност
Со претставувањето на податоци и / или користење на нашите услуги, Вие ја прифаќате оваа политика за приватност и давате јасна и недвосмислена согласност за користење и откривање на лична информација по начин, како што е едефиниран подолу. Ако отфрлате некој од можните начини за користење, опишани подолу, Ве молиме да не се регистрирате.
Безбедност
Ние ја сфаќаме потребата од соодветна заштита и управување на лични и финансиски информации, кои ни ги доставувате. Затоа, ја штитиме оваа информација преку технологија за енкрипција и со ограничување на пристапот на вработените до базата на податоци. Чуваме податоци во шифриран вид на компјутери и го контролираме пристапот преку обезбедени интернет страници. Нашите системи за безбедност ги исполнуваат и / или надминуваат стандардите донесени во секторот,  постојано  следиме за најновите интернет апликации, за да сме сигурни дека нашите системи се развиваат согласно стандардите. Ги тестираме системите редовно, за да се увериме дека механизмите за безбедност се исправни.
Собирање на лични податоци
Ние собираме информации за Вас директно од Вашето онлајн пребарување. Можеме да користиме податоците кои Ве идентификуваат (Вашите лични информации), за голем број на нешта: за статистичка анализа, развој и подобрување на нашите производи, за актуализирање на нашата архива, за вршење на проверки и пазарни истражувања и др.