Еднодневен пакет со пјадок и вечера во Хотели ЕОС и ЕОС 2, Китен - Р. Бугарија