Петдневни пакети за наем на просторија во Хотел Ралица, Влас